ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Αρχεία για Ορνιθοπανίδα

Άγρια πτηνά

Δράσεις για την διατήρηση και προστασία του Γυπαετού στην Κρήτη

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Μαυροπετρίτης - Το γεράκι του Αιγαίου

Το όρνιο στην Κρήτη

Οδηγός προσέγγισης στις βραχονησίδες

Οικοτουριστικός Οδηγός Υγρότοπων Κρήτης

WWF – Υγρότοποι νησιών Αιγαίου

 

Greenpeace - Eνημέρωση

Οδηγός Μεταλλαγμένων

Πράσινη Κατανάλωση

 

Natura 2000

Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής Δίκτης

Διαχείριση Νatura

Ειδική Π.Μ. περιοχής Αγίου Δικαίου

Ειδική Π.Μ. περιοχής Αστερουσίων

Φορείς Διαχείρισης

Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής Κέδρου

Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/42

Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43

Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43

Πως ορίζεται η Βιοποικιλότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Ολιστική προσέγγιση Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο περιοχής Ψηλορείτη

Θέσεις Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών

Τύποι Οικότοπων στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43

 

Τοπική Agenta 21

Τοπική Agenta 21

 

Γεωγραφία - Υπαιθρος - Ανάπτυξη

Ασφάλεια και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας

Βιο-καύσιμα

Απόσυρση Φυτοφαρμάκων

 

Ελληνικές Νομοθεσίες Εναρμόνισης με Οδηγίες ΕΕ

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

1974 και 2000

 

Eυρωπαϊκή Ένωση - Προγράμματα

7ο Πλαίσιο Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης

Οδηγός Προγραμμάτων Ε.Ε.

Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα Εξωτερικής Βοήθειας Ε.Ε.

 

Γενικά

Σύμβαση για το “Κάβο Σίδερο” Μονή Τοπλού

 

design by clothmoth