Συμμετοχή σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ενάντια στην ερημοποίηση


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συντονίζει ένα νέο τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, LEDDRA, ή Υποβάθμιση Γαιών και Οικοσυστημάτων και Ερημοποίηση: Εκτίμηση της Προσαρμογής των Αποκρίσεων, που φιλοδοξεί να προσθέσει νέα και να βελτιώσει την υφιστάμενη επιστημονική γνώση για τη διερεύνηση αυτών των ζητημάτων με στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων πολιτικής.
Η ομάδα του LEDDRA περιλαμβάνει 11 εταίρους από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Μεγάλη Βρετανία, το Μαρόκο και την Κίνα, που θα συνδυάσουν την ποικίλη και πολυεπιστημονική εμπειρία τους για να μελετήσουν ολοκληρωμένα και συστηματικά τις αποκρίσεις/τρόπους αντιμετώπισης της υποβάθμισης των γαιών σε τρεις τύπους περιοχών – γεωργικές, βοσκοτόπους και θαμνώδεις/δασικές
Θα γίνουν εφαρμογές σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα και στο Μαρόκο. Το LEDDRA θα εξετάσει πολιτικές που συμβάλουν ή αποτρέπουν την υποβάθμιση των γαιών και θα προσφέρει συστάσεις σε ποικίλους ενδιαφερόμενους στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να υποστηριχθεί με κατάλληλες πολιτικές η εφαρμογή λύσεων που προωθούν την περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία.
Ο ιστότοπος του προγράμματος http://leddra.aegean.gr/
Η <<Φοίνιξ>> είχε ενεργό ρόλο στην εξεύρεση πληροφοριών, κατανόηση καταστάσεων και ιδιομορφιών που ζητηθήκαν από τους εταίρους, για την Κρήτη.


0 καταχωρήσεις


design by clothmoth